Tottenham Hotspur Transfermarkt (2024)

1. Tottenham Hotspur - Clubprofiel | Transfermarkt

 • Alles over de club Tottenham (Premier League) ➤ actuele selectie met marktwaarden ➤ Transfers ➤ Geruchten ➤ Speler statistieken ➤ Programma ➤ Nieuws.

 • 13

2. Tottenham Hotspur - Transfers 23/24 - Transfermarkt

 • Dit overzicht toont alle transfers van de club in het uitgekozen seizoen. Bij alle nieuwe en vertrekkende spelers worden de transferdetails zoals afkoopsommen, ...

 • Dit overzicht toont alle transfers van de club in het uitgekozen seizoen. Bij alle nieuwe en vertrekkende spelers worden de transferdetails zoals afkoopsommen, op huurbasis etc. als ook de oude en de nieuwe club opgesomd. Wintertransfers zijn met blauw gekenmerkt.

3. Tottenham Hotspur - Selectie in detail 23/24 | Transfermarkt

 • Tottenham: de selectie op één rij met alle: ➤ Spelers ➤ Posities ➤ Contract gegevens ➤ Marktwaarden ➤ Rugnummers.

 • Deze pagina bevat het gedetailleerde selectie-overzicht van een club. Alle spelers van de teams worden weergegeven met hun leeftijd, nationaliteit, contractduur en marktwaarde. Bovendien, in een tabel, de gemiddelde leeftijd, de cumulatieve marktwaarde en de gemiddelde marktwaarde van de speler, een keer gesorteerd per posities en een keer in totaal aangegeven.

4. Tottenham Hotspur - Transfers 23/24 | Transfermarkt

 • Transfers: Overview of all signed and sold players of club Tottenham for the current season.

 • This is an overview of all the club's transfers in the chosen season. It may be filtered by positions.

5. Tottenham Hotspur - Geruchten over de club - Transfermarkt

6. Tottenham Hotspur - Alle transfers - Transfermarkt

 • Op deze pagina worden alle ooit doorgevoerde transfers van de club Tottenham getoond. Er zijn de afkoopsommen als ook alle huurtransfers te zien.

 • Dit overzicht toont alle transfers die ooit door een club gemaakt zijn per seizoen. Er is verdeling gemaakt tussen nieuwe en vertrekkende spelers. Verder worden de betaalde afkoopsommen als ook ver- en gehuurde spelers als ook het einde van huurperiodes getoond.

7. Tottenham Hotspur - Clubprofiel - Transfermarkt

 • Alles over de club Tottenham (Premier League) ➤ actuele selectie met marktwaarden ➤ Transfers ➤ Geruchten ➤ Speler statistieken ➤ Programma ➤ Nieuws.

 • 41

8. Tottenham Hotspur - Clubprofiel 22/23 | Transfermarkt

 • Alles over de club Tottenham (Premier League) ➤ actuele selectie met marktwaarden ➤ Transfers ➤ Geruchten ➤ Speler statistieken ➤ Programma ➤ Nieuws.

 • 1

9. Tottenham Hotspur - Wedstrijdstatistieken van de selectie

 • Dit is een pagina van de club Tottenham met alle wedstrijdstatistieken voor de competitie Algehele statistiek van het actuele seizoen .

 • 13

10. Tottenham Hotspur - Club profile - Transfermarkt

 • All information about Tottenham (Premier League) ➤ current squad with market values ➤ transfers ➤ rumours ➤ player stats ➤ fixtures ➤ news.

 • 20

11. Tottenham Hotspur U21 - Clubprofiel | Transfermarkt

 • Alles over de club Tottenham U21 (Premier League 2) ➤ actuele selectie met marktwaarden ➤ Transfers ➤ Geruchten ➤ Speler statistieken ➤ Programma ...

 • -

12. Tottenham Hotspur U18 - Clubprofiel | Transfermarkt

 • Alles over de club Tottenham U18 (U18 Premier League) ➤ actuele selectie met marktwaarden ➤ Transfers ➤ Geruchten ➤ Speler statistieken ➤ Programma ...

 • -

13. Tottenham Hotspur - Selectie van volgend seizoen - Transfermarkt

 • Dit is de vermoedelijke selectie van de club Tottenham. Rekening gehouden wordt met alle reeds bekende transfers als ook spelers die van een verhuur ...

 • 13

14. GERUCHT: Tottenham Hotspur overweegt transfermarkt op te gaan

 • 4 jan 2020 · Tottenham Hotspur overweegt de transfermarkt op te gaan nu Harry Kane voorlopig buitenspel staat. José Mourinho kan nauwelijks een beroep ...

 • 230k keer gelezen

15. Tottenham Hotspur - Buitenlandse spelers - Transfermarkt

 • Buitenlandse spelers Tottenham Hotspur. In dit overzicht zijn alle buitenlandse spelers in de actuele selectie van de gekozen club opgesomd.

 • 13

16. Eberl kritisiert "Raffzahn"-Mentalität auf dem Transfermarkt - Kicker

 • 22 uur geleden · Rekordtransfer ist aber Harry Kane, für den der FCB vor einem Jahr 100 Millionen Euro an Tottenham Hotspur überwies. Transfers, die auch den ...

 • Max Eberl hat für die Entwicklung des Transfermarkts kritische Worte gefunden. Der Bayern-Sportvorstand befürchtet, dass die "Blase irgendwann platzt".

Tottenham Hotspur Transfermarkt (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Saturnina Altenwerth DVM

Last Updated:

Views: 6044

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Saturnina Altenwerth DVM

Birthday: 1992-08-21

Address: Apt. 237 662 Haag Mills, East Verenaport, MO 57071-5493

Phone: +331850833384

Job: District Real-Estate Architect

Hobby: Skateboarding, Taxidermy, Air sports, Painting, Knife making, Letterboxing, Inline skating

Introduction: My name is Saturnina Altenwerth DVM, I am a witty, perfect, combative, beautiful, determined, fancy, determined person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.