Hoe wetenschappelijk zijn Disneyfilms? Weervrouw Jacotte Brokken en filmjournalist Robin Broos zoeken het uit op Nerdland Festival (2024)

Hoewetenschappelijk zijn Disneyfilms? Weervrouw Jacotte Brokken en filmjournalistRobin Broos zoeken het uit op Nerdland Festival (1)

Weervrouw Jacotte Brokken en filmkenner Robin Broos brengen hun kennis samen in 'Disney & wetenschap' Bron: VRT

Kan je een volwassene optillen met je haren, zoals Rapunzel in de gelijknamige Disneyfilm? En kan je een huis laten zweven aan een gigantische tros ballonnen zoals in de film 'Up'? Het zijn maar 2 zaken die VRT-weervrouw Jacotte Brokken en filmkenner Robin Broos wetenschappelijk onderzoeken, tijdens hun voorstelling op het Nerdland Festival dit weekend. Want ja, er zijn linken tussen het Disneyuniversum en de wetenschap.

In Domein Puyenbroeck in Wachtebeke wordt de komende 3 dagen voor de derde keer Nerdland Festival georganiseerd, het grootste evenement rond wetenschap en techniek in ons land. Er zijn tal van sprekers, comedyshows, podcastopnames en wetenschappelijke experimenten. VRT-weervrouw Jacotte Brokken en filmkenner Robin Broos staan er samen op de affiche, met een voorstelling waarin ze de link tussen hun grote passies - wetenschap en Disney - onderzoeken.

"De show is ontstaan vanuit mijn wekelijkse wetenschapsrubriek bij Radio 2", vertelt Brokken. "Naar aanleiding van de sterfdatum van Walt Disney in december had ik voor 3 verhalen uit Disneyfilms uitgezocht wat er wetenschappelijk klopt en wat niet."

"Robin heeft in die periode een boek over Disney uitgebracht. Hij had mijn rubriek gehoord en was enthousiast om hier samen op door te gaan. We vinden het allebei leuk om verhalen met een open blik te onderzoeken. Op dat moment stond de oproep van Nerdland Festival, om je in te schrijven als spreker, nog open. We hebben ons concept ingestuurd en nu staan we op de affiche."

"Eigenlijk is onze show dus een uit de hand gelopen try-out, voor 1.500 mensen als de tent vol zit", zegt Broos. "In principe doen we dit eenmalig, maar we zien wel. De voorstelling is geschikt voor iedereen van 9 tot 99 jaar, al zit er een moment in waar kinderen misschien van blozen en papa's grote ogen zullen trekken."

Realiteit overtreft soms fictie

Brokken en Broos zijn voor de selectie van de Disneyverhalen gaan graven in hun jeugdherinneringen. "We hebben ons afgevraagd of iconische gebeurtenissen of beelden de wetenschappelijke check doorstaan. En in sommige gevallen is dat zo."

Een huis laten zweven aan een bundel ballonnen zoals in de film 'Up!' zou in theorie kunnen. "Je kan perfect uitrekenen tot in het detail hoeveel ballonnen je daarvoor nodig hebt. Met 12 miljoen ballonnen kom je er en het duurt ongeveer 3,6 jaar om ze als mens op te blazen", zegt Broos. "In de praktijk lukt dat natuurlijk niet, want tegen dat je de laatste ballon hebt opgeblazen, is de eerste al plat", aldus Brokken.

Hoewetenschappelijk zijn Disneyfilms? Weervrouw Jacotte Brokken en filmjournalistRobin Broos zoeken het uit op Nerdland Festival (2)

Het gekende 'Up'-huis dat zweeft dankzij een grote bundel ballonnen, is tegenwoordig te huur als vakantiehuis Foto: Airbnb

Wat effectief kan, is een volwassen mens optillen via mensenhaar. "Rapunzel doet dat door haar lange vlecht door het raam te gooien. In de film bevestigt ze haar haren aan een haak, om voldoende trekkracht te ontwikkelen. Op die manier omzeilt ze de zwakke factor in dit verhaal: onze hoofdhuid. Een menselijke haardos kan tot 12 ton gewicht aan en dat is sowieso een pak meer dan een volwassene."

In de voorstelling is er ook aandacht voor de pioniersrol van Disney op het vlak van technologie. "In zijn beginperiode slaagde Walt Disney er al in om diepte te creëren in zijn tekeningen. En de laatste jaren worden er robots gebouwd om special effects uit te voeren in animatiefilms. Daar geven we Disneyfans graag een inkijk in."

'Nerd' als eretitel

De term 'nerd' is al even uit het verdomhoekje gehaald. Brokken en Broos beschouwen dat als een compliment en een titel waarin ze zich volledig herkennen.

"Ik werd in mijn tienerjaren op school al een 'nerd' genoemd en op het vlak van populaire cultuur klopt dat zeker. Op wetenschappelijk vlak helemaal niet, want ik ben in het laatste middelbaar gedelibereerd voor mijn tekort op fysica", zegt Broos.

"Ik ben altijd iemand geweest die het verhaal achter een verhaal wil kennen. Ik ga op zoek naar banale weetjes en die spit ik uit tot op het bot. Dat is ook de bedoeling van onze voorstelling: we willen mensen nieuwsgierig maken naar wat er achter enkele leuke verhalen zit."

"Ik kan me nog altijd verliezen in de wereld van Disney of een universum als Jurassic Park. Ik ben ook al op conventies geweest, waar veel mensen verkleed rondlopen. Ook op Nerdland Festival voel ik me thuis, tussen medenerds die even hard als ik opgaan in bepaalde onderwerpen."

Op Nerdland Festival hangt heel erg het gevoel: we zijn hier onder gelijkgestemden, als nerds bij elkaar

"Ik ben zeker een nerd", bevestigt Jacotte Brokken, die een diploma chemie heeft. "Ik hou er enorm van om dingen tot in het kleinste detail te onderzoeken. Onze bedoeling met deze Disneyvoorstelling is om gespreksstof te bieden. En we weten nu al dat de echte nerds achteraf zullen checken of onze berekening om een huis te laten vliegen aan ballonnen wel klopt."

"De voorbije jaren heb ik me op Nerdland Festival altijd onder gelijkgestemden gevoeld. Het is een sterk platform geworden, vanuit het gevoel 'we zijn hier onder ons, als nerds'. Ik ben van plan om voor onze voorstelling naar de vragenronde met astronaut Frank De Winne te gaan. Zeker nu deze week is bekendgemaakt dat er in 2026 opnieuw een Belgische astronaut naar het ISS kan. Geweldig toch?"

Meest gelezen

  1. Oorlog Rusland-Oekraïne Oekraïne heeft mogelijk waarschuwingssysteem voor kernbommen in Rusland geraakt met droneaanval 13:28
  2. Lummen Loïc (11) uit Lummen vindt gepolijst bijltje uit steentijd tijdens het buitenspelen: "Tussen de 4.500 en 5.000 jaar oud" 15:49
  3. Sport Geen supporters meer op het dak bij mogelijke kampioenenviering: frituur in Brugge hangt prikkeldraad 12:04
  4. Oorlog Rusland-Oekraïne "Enorme ravage" in Oekraïense bouwmarkt na Russische aanval, volgens Zelenski waren zeker 200 mensen in het gebouw 17:11
  5. Bende van Nijvel "Dit is de ideale doofpot": ook Bende-slachtoffer David Van de Steen kreeg brief van het parket voor infomoment 12:27
  6. Mobiliteit BEKIJK: 38 overtredingen van illegale tuning tijdens grootschalige politiecontrole op patserbakken in heel Limburg 12:10
  7. Haven Antwerpen Jongeren vrolijken nieuwe waterkeringsmuur in haven van Antwerpen op met graffiti 14:48
  8. Dendermonde Vermiste minderjarige uit Dendermonde na bijna 20 uur teruggevonden vr 24 mei 16:55
Hoe
wetenschappelijk zijn Disneyfilms? Weervrouw Jacotte Brokken en filmjournalist
Robin Broos zoeken het uit op Nerdland Festival (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg Kuvalis

Last Updated:

Views: 6015

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg Kuvalis

Birthday: 1996-12-20

Address: 53157 Trantow Inlet, Townemouth, FL 92564-0267

Phone: +68218650356656

Job: IT Representative

Hobby: Knitting, Amateur radio, Skiing, Running, Mountain biking, Slacklining, Electronics

Introduction: My name is Greg Kuvalis, I am a witty, spotless, beautiful, charming, delightful, thankful, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.